Nuance

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.

Účinná látka: tribenuron-methyl 75 %.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: vysoce toxický.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Balení: 100 g HDPE - láhev/dóza, šroubovací uzávěr PP.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:
Účinná látka přípravku tribenuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je po aplikaci velmi rychle vstřebáván listy a omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 2 týdnů. Nuance má velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám.

Spektrum plevelů:
Citlivé plevele: heřmánky, hluchavky, hořčice, chrpa polní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, máky, merlík, penízek rolní, ptačinec, rdesna, vikev, violka, výdrol řepky, výdrol slunečnice, pelyněk černobýl, pcháč rolní, šťovík, svízel přítula do 3. přeslenu.

Méně citlivé plevele: kakosty, opletka obecná, rozrazil, svlačec, svízel přítula v růstové fázi 4 a více přeslenů.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL Poznámka
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, tritikale, oves setýplevele dvouděložné15 g/ha
200 l vody/ha
ATBBCH 13–39
max. 1×

Aplikační poznámky:
Maximální počet aplikací za rok: 1×
Neaplikujte na obilniny s podsevem.

Pšenice, žito a tritikale - základní doporučení pro jarní ošetření proti trávovitým a dvouděložným plevelům:
250 g/ha MISCANTI + 15 g/ha Nuance + 1 l/ha MERO nebo DAM 390. Herbicidní řešení proti všem plevelům na pozemku včetně vytrvalých! Ječmen, pšenice, žito a tritikale - základní doporučení pro jarní ošetření proti svízeli přítule a dvouděložným plevelům: 15 g/ha Nuance + 0,4 l/ha HURLER + 1 l/ha MERO nebo DAM 390.

Nuance aplikujte na jaře postemergentně v růstové fázi obilnin od BBCH 13 (fáze třetího listu:
3. list rozvinutý) do BBCH 39 (fáze jazýčku, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).
Nuance vždy aplikujte společně se smáčedly (MERO, Spartan, Silwet Star) nebo s kapalným hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
Svízel přítulu je vhodné řešit společnou aplikací Nuance a herbicidů s účinnou látkou fluroxypyr, florasulam nebo amidosulfuron.
Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.
Neaplikujte na plodiny ve stresových situacích (sucho, podmáčení, poškození mrazem, škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin).
Neaplikujte v průběhu 7 dní po převláčení plodiny.

Pěstování náhradních a následných plodin:
V případě zaorání může být jako náhradní plodina zaseta obilnina, případně po třech měsících po zaorání také řepka olejka nebo luskoviny. V roce sklizně obilnin ošetřených přípravkem Nuance je možné vysetí těchto následných plodin: obilniny, řepka olejka a luskoviny.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní
na stanovený objem.

TOP