Rubric 125 SC

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ochraně obilnin proti všem významným houbovým chorobám.

Účinná látka: epoxiconazole 125 g/l.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: vysoce toxický.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Balení: 5 l, 10 l, 20 l kanystr šroubovací uzávěr.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Rubric 125 SC je širokospektrální systémový fungicid s velmi rychlým kurativním účinkem (velmi rychle po aplikaci zastavuje rozvoj houbových chorob) a dlouhodobým preventivním působením při včasné aplikaci před výskytem chorob. Účinná látka epoxiconazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-demethylázy a tím tvorbu buněčných membrán u všech významných houbových patogenů obilnin.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL (dny)Poznámka
ječmen jarnípadlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene0,6–1,0 l/haATBBCH 30–65
pšenice ozimápadlí travní, rez pšeničná, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná1,0 l/haATBBCH 30–69

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Aplikační poznámky:
Maximální počet ošetření: 2× v průběhu vegetačního období.
Dávka vody: 200–600 l/ha.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Termín aplikace: BBCH 30–65 u ječmene jarního, BBCH 30–69 u pšenice ozimé.
Během aplikace by se mělo zabránit překrývání postřikových pásů.

Vhodná kombinace fungicidů pro aplikaci v růstové fázi objevení se praporcového listu až počátku metání u pšenice a ječmene s výbornou účinností proti většině houbových chorob. 0,75–1,0 l/ha Rubric 125 SC + 0,5–0,75 l/ha Iribis.

Přípravek používejte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. V případě TM přípravku Rubric 125 SC s běžnými smáčedly nebo hnojivy jako tank mix je nutné nejdříve vyzkoušet aplikaci na menší ploše z důvodu otestování případné fytotoxicity.

Z důvodu omezení vzniku rezistence je nutné se řídit následujícími pokyny:
1. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
2. Dodržujte aplikační dávku přípravku a aplikační dávku kapaliny.
3. Respektujte aplikační poznámky uvedené v bodě „Poznámky“.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
obilniny4444

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím přípravku v rozporu s postupem, který je uveden v návodu na použití na etiketě.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.

TOP