Champion 50 WG

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, 76,7 % hmot.; (obsah mědi: 500 g/kg, 50 % hmot.).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Maximální aplikační dávka 4 kg/Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Balení: papírový pytel s HDPE fólií 5 kg.

Působení přípravku:
Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Rozsah povoleného použití:

TABULKA 1

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

TABULKA 2

Zákazy a omezení:

TABULKA 3

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

TABULKA 4

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Během aplikace je nutné ponechat míchací zařízení postřikovače v chodu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

TABULKA 5

Příprava postřikové kapaliny:
Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši, kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. K přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kovové nádoby.

Čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP